Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
11.3.2019 - 9.4.2019 Vasa förvaltningsdomstols beslut 6.3.2019
Vaasan hallinto-oikeuden päätös 6.3.2019
Vasa förvaltningsdomstol Övrigt - Muut 0
6.3.2019 - 5.4.2019 Fiskeriekonomiskt samkontrollprogram för Esse å, Kronoby å och Purmo å
Ähtävänjoen, Kruunupyynjoen ja Purmonjoen kalataloudellinen yhteistarkkailuohjelma
Närings-, trafik- och miljöcentralen Övrigt - Muut 0
28.2.2019 - 21.3.2019 Åtgärdstillstånd 22.02.2019 Greger Särs Byggande - Rakentaminen 0
26.2.2019 - 27.3.2019 Kungörelse om miljötillståndsansökan gällande pälsdjursfarm
Kuulutus turkiseläintarhaa koskevasta ympäristölupahakemuksesta
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
20.2.2019 - 23.3.2019 Förslag till ny detaljplan, Flygfältsvägen - Rv8
Uuden asemakaavan ehdotus, Lentokentäntie - vt8
Pia Byskata Planläggning - Kaavoitus 4
20.2.2019 - 22.3.2019 Regionförvaltningsverket: Beslut enligt miljöskyddslagen, Keliber Ab
Aluehallintovirasto: Ympäristönsuojelulain mukainen päätös, Keliber Oy
Pia Byskata Miljö - Ympäristö 0