Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
17.6.2019 - 17.7.2019 Beslut enligt miljöskyddlagen: Keliber 17.6.2019
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös: Keliber 17.6.2019
Regionförvaltningsverket - Aluehallintovirasto Övrigt - Muut 0
7.6.2019 - 5.7.2019 Byggnadsinspektörens meddelande 5.6.2019
Rakennustarkastajan ilmoitus 5.6.2019
Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
6.6.2019 - 29.11.2019 Uppbåd 2019
Kutsunnat 2019
Österbottens regionalbyrå - Pohjanmaan aluetoimisto Övrigt - Muut 2
5.6.2019 - 26.6.2019 Tillståndssektionens meddelande 7.6.2019
Lupajaoston ilmoitus 7.6.2019
Greger Särs, Byggnadsinspektör Byggande - Rakentaminen 0
5.6.2019 - 8.7.2019 Meddelande om miljötillståndsbeslut
Tiedonanto ympäristölupapäätöksestä
Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
4.6.2019 - 4.7.2019 Förbehållsbeslut, Tukes, 4.6.2019
Varauspäätös, Tukes, 4.6.2019
Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) Övrigt - Muut 2
3.6.2019 - 4.7.2019 Undantagslov för flyttande av fritidsbyggrätt inom samma fastighet, Holmbäck
Poikkeuslupa vapaa-ajanrakennusoikeuden siirrosta saman kiinteistön sisällä, Holmbäck
Kommunstyrelsen - Kunnanhallitus Byggande - Rakentaminen 0