Kungörelser        

Du kan söka kungörelser på typ och med söktext. Det är endast rubriken som genomsöks.Sökresultat:

Delgivningsperiod Ärende Upprättad av Kungörelsetyp Bilagor
10.1.2019 - 8.2.2019 Österbottens avfallsnämnd: meddelande om beslut om kommunal avfallshanteringstaxa för år 2019 Österbottens avfallsnämnd Protokoll - Pöytäkirja 0
9.1.2019 - 15.2.2019 Delgivning av tillståndsbeslut enligt terrängtrafiklagen Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
8.1.2019 - 6.2.2019 Kungörelse gällande miljötillstånd för distributionsstation på grundvattenområde Karin Björkgård Miljö - Ympäristö 0
2.1.2019 - 2.2.2019 Förvaltningsstadgan 2019 Pia Byskata Övrigt - Muut 0